Je plek vinden in het leven

Homomannen worden vaak geassocieerd met een flamboyante en vrije levensstijl. Toch is er ook een andere kant. Een continue druk om aan verwachtingen van anderen en van jezelf te voldoen. 

 

De meeste homomannen kennen een periode waarin ze niet open konden zijn over hun geaardheid. In die periode heb je ongetwijfeld manieren gevonden om te leren leven met dat deel van jezelf waarop de buitenwereld een oordeel heeft. Je hebt je aangepast, je bent bepaalde gevoelens en emoties gaan onderdrukken of je bent gaan geloven dat een deel van jou niet welkom is. 

 

Gedrag wat je ooit beschermd heeft, kan er in je volwassen leven voor zorgen dat de relatie met jezelf en anderen verstoord raakt. Wie ben je echt? En hoe doorbreek je patronen die niet meer functioneel zijn? Als coach help ik jou om jezelf te accepteren en los te komen uit de grip van schaamte of schuld.

Het is tijd om te accepteren wie je bent

Wie anders is creëert soms een masker om zichzelf te beschermen. Je past je moeiteloos aan of houdt bepaalde delen van jezelf verborgen. Of je stelt hoge eisen aan jezelf en komt pas tevoorschijn als je weet dat de kans op afwijzing minimaal is. Een rol spelen kost veel energie en maakt vaak ook eenzaam. Maar zolang je een deel van jezelf afwijst, kun je nooit volledig rusten in het contact met de ander. Vind een plek waar je wordt gezien om wie je bent, niet om wat je doet of hoe je je gedraagt.

Individuele coaching

In de 1 op 1 begeleiding staat jouw vraagstuk centraal. Denk aan thema's als meer vertrouwen in jezelf, je gevoelens toelaten en uiten, omgaan met (zelf)stigma, openstellen voor intimiteit, omgaan met schaamte en angst. 

Mannengroep

Schaamte voor wie je bent kan veel impact hebben. In acht avonden onderzoek je hoe jij bent gevormd, welke rolmodellen je hebt gehad of gemist en hoe je omgaat met thema's als manzijn, schaamte en intimiteit. 

'How to touch & be touched?'

Intimiteit is de basis voor relaties met anderen en voor iemands persoonlijk geluk. In deze Engelstalige tweedaagse workshop onderzoek je wat jij tegenkomt in de aanraking met jezelf en de ander. 

Magazine.jpg

Download het gratis online magazine

De coming-out lijkt het moment waarop je je ware zelf kunt tonen. Maar wat is de impact op je volwassen leven wanneer je in je jeugd bepaalde delen van jezelf hebt uitgesloten? In dit magazine deel ik vier sleutels om je authentieke ik te versterken.

Ken je mij? En wie ken je dan?

Authenticiteit speelt al van jongs af aan een belangrijke rol in mijn eigen ontwikkeling. Opgroeiend in een streng Christelijk gezin miste ik een mannelijk rolmodel. Een man die me leerde hoe ik me staande kon houden en ook mezelf kon zijn.

Mijn overtuigingen over homoseksualiteit en mannelijkheid maakten dat ik moeite had om bepaalde kanten van mezelf te accepteren. Uit schaamte en de angst om niet goed genoeg te zijn paste me continu aan. Totdat ik zelf niet meer wist wie ik eigenlijk was.

Rene_Daniel_Luisman.png

René Luisman, trainer & coach

Volg #gaymencoaching op Instagram