Algemene voorwaarden & privacybeleid 2022

Op deze pagina lees je onder welke voorwaarden ik mijn producten en diensten aanbiedt. Ook leg ik in duidelijke taal uit hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Zeg je ja tegen een offerte of voorstel van René Luisman Training & Coaching? Dan ga je daarmee akkoord met onderstaande voorwaarden. Je kunt de voorwaarden hier downloaden.

1. Registratie Kamer van Koophandel

Mijn bedrijf René Luisman Training & Coaching staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59693908 geregistreerd.

2. Privacy beleid

Wanneer je een coachingsgesprek hebt gehad of opdrachten in de online leeromgeving hebt gemaakt, wil je geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die weten wat wij hebben besproken. Of erger nog: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je. Daar hou ik ook niet van. Daarom doe ik er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

2a. Gespreksverslagen

Na afloop van een coachgesprek schrijf ik een gespreksverslag, welke ik op mijn pc opsla. Deze gespreksverslagen bevatten de grote lijnen van wat we besproken hebben, welke oefeningen ik heb ingezet en wat ik mogelijk in een volgend gesprek wil bespreken. Om jouw privacy te garanderen, vergrendel ik de map met gespreksverslagen met een wachtwoord. Ook vermeld ik in deze gespreksverslagen enkel jouw initialen, waardoor deze gespreksverslagen niet te herleiden zijn naar jouw privé-gegevens. Wil je een verslag opvragen of laten verwijderen? Neem contact met me op via contact@reneluisman.nl. Na zeven jaar vernietig ik de gespreksverslagen.

2b. Online leeromgeving

In sommige trainings- of coachingstrajecten werk ik met een online leeromgeving. Dit vermeld ik expliciet, waarna je een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangt. De eerste keer dat je inlogt, kies je zelf een nieuw wachtwoord. Alle antwoorden die je in de online leeromgeving invult, zijn enkel zichtbaar voor jou en mij. Zijn er andere begeleiders betrokken bij het leertraject? Of gaat het om een opdracht waarbij jouw antwoord onderdeel is van een discussieopdracht met andere deelnemers? Dan geef ik dit voorafgaand aan de opdracht aan. Foto’s, berichten en bijlagen die je zelf in de leeromgeving met anderen deelt, vallen onder je eigen verantwoordelijkheid.

Soms gebruik ik antwoorden of resultaten uit de online leeromgeving voor onderzoek of promotie van mijn producten of diensten. Hierbij zorg ik altijd dat de antwoorden anoniem zijn, zodat ze niet naar jou te herleiden zijn. Wil je dit liever niet? Dan kun je dit doorgeven via contact@reneluisman.nl.

2c. Eenvoudig aan- en afmelden voor mijn nieuwsbrief

Via mijn website kun je je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief hou ik je op de hoogte van evenementen, blogs, oefeningen en geef ik tips om jezelf te ontwikkelen. Hiervoor heb ik

je voornaam en e-mailadres nodig. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden of om je persoonsgegevens te wijzigen.

3. Facturering

Maak je gebruik van mijn diensten of producten, dan ontvang je hiervoor een factuur. De data van facturering vermeld ik in de offerte of het voorstel dat je van mij ontvangt. Ga je hiermee akkoord, dan heb je na de factuurdatum 30 dagen de tijd om de betreffende factuur te betalen.

4. Annuleren

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een opdracht moet annuleren. Hoe je dit doet verschilt per dienst:

4a. Individuele coaching

Meld dit zo snel mogelijk via contact@reneluisman.nl, zodat we onnodige kosten kunnen voorkomen. Bij individuele coachingsgesprekken kun je tot 48 uur vooraf kosteloos annuleren. De annulering is definitief nadat je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.

4b. Trainingen

Heb je je aangemeld voor een groepstraining?  Dan kun je tot twee weken voorafgaand aan een training kosteloos annuleren. Daarna wordt het volledige tarief in rekening gebracht. In overleg bespreken we of je op een alternatieve data kunt deelnemen.

4c. Maatwerktrajecten

Is er langer dan twee weken geleden akkoord gegeven voor een zakelijke opdracht en heb ik al voorbereidende uren gemaakt? Dan breng ik deze in rekening tegen een uurtarief van 105 euro,

exclusief 21% BTW. Daarnaast kan het zijn dat ik kosten heb gemaakt bij derden. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een locatie. Je ontvangt hiervoor een gespecificeerde factuur, zodat je weet welke kosten ik in rekening breng.

5. Aansprakelijkheid

Als trainer en coach probeer ik zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Dat doe ik door naar je te luisteren, je te adviseren en in sommige gevallen door te verwijzen naar andere hulpverleners. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor je eigen keuzes, beslissingen, gedrag en voor de gevolgen hiervan. Met voorbehoud van opzet of grove schuld is mijn maximale aansprakelijkheid het bedrag dat volgens de offerte in rekening is gebracht.

6. Ethische Gedrags Code/ Erkend NOBTRA trainer

Als professioneel trainer en coach vind ik zorgvuldigheid, respect en integriteit erg belangrijk. Omdat ik deze waarden uitdraag in mijn werkwijze, sta ik geregistreerd als erkend NOBTRA-trainer. Dit is de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Deze waarden zijn vastgelegd in de ethische gedragscode  (EGC) van de NOBTRA.

Over deze Ethische Gedrags Code (EGC)

De EGC biedt trainers uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

Heb je een klacht over mijn werkwijze?

Natuurlijk hoop ik dat je eerst contact met mij opneemt om te bespreken wat er aan de hand is en hoe we dit kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je in het geval van een overtreding als opdrachtgever contact opnemen met de NOBTRA, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure  zal instellen.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op via 06-27102061 of contact@reneluisman.nl.