Mijn werkwijze

Elk traject is maatwerk

Jouw vraag bepaalt hoe het traject eruit komt te zien. We starten altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin vertel je wat de aanleiding is en wat je mogelijk wilt bereiken. Samen onderzoeken we wat ik voor je kan betekenen. Op basis hiervan bepaal je of en wanneer je wilt starten.

 

Gedrags- en communicatie theorieën  

In mijn werk gebruik ik vooral interventies uit de NLP en Transactionele Analyse. Deze gedrags- en communicatietheorieën gaan over de persoonlijkheid van mensen. Het geeft je nieuwe inzichten en praktische handvatten om deze inzichten in je dagelijks leven toe te passen.

 

Man on a Bridge

'Voorbij het oordeel van goed en fout is een open veld. Ik ontmoet je daar.' - Perzische dichter Rumi, 1207-1273

 

Jezelf ontmoeten voorbij het oordeel

De Perzische dichter Rumi schreef al in de 13e eeuw: 'Voorbij het oordeel van goed en fout is een open veld. Ik ontmoet je daar.'

In mijn werkwijze staat de ontmoeting centraal. Ben je bereid om je oordelen tegen het licht te houden? Op zoek te gaan naar daar waar het schuurt en voorbij het oordeel van goed en fout te zoeken naar andere perspectieven.

 

Mijn rol als begeleider is om je bewust te maken van oude, niet-functionele patronen. Dat doe ik door naar je te luisteren, je te bevragen en je terug te geven wat ik hoor en zie. Hierdoor herken je wat er gebeurt en kun je andere keuzes maken. Door te zien wat er niet én wat er wel was of is, ontstaat er meer nuance en rust.

 

Over antwoorden zoeken en vinden

Mensen komen soms naar mijn praktijk met de hoop om een oplossing te vinden. Maar sommige vragen kennen geen antwoord.

 

Stel dat je als kind de liefde en erkenning van je ouders heb gemist dan heb ik geen magische woorden die dit gemis kunnen verzachten. Waar ik je wel bij kan helpen is om je pijn beter te begrijpen en te onderzoeken wat je nog te doen hebt om dit gemis aan te kunnen nemen. Om de stevigheid in jezelf te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen behoeften.

 

Zo kunnen oude wonden helen en voorkom je bijvoorbeeld dat je onvervulde behoeften op toekomstige partners projecteert. Er ontstaat rust en je bent beter in staat om het leven vol aan te gaan.